roden 018B panorama snijden!.jpg
Lieveren 049B.jpg
koeien Gerard B.jpg

Actueel

Activiteiten


02 september

Opzagen bosrand en onderhoud aan Cultuurhistorisch hakhoutbos nabij Lieveren

Opzagen bosrand
Staatsbosbeheer gaat binnenkort een bosrand opzagen. Het betreft hier de bosrand nabij Lieveren die is te vinden als er bij de speeltuin in Lieveren achteruit wordt gegaan. Voor de exacte locatie wordt verwezen naar onderstaande kaart. Als eigenaar van deze bosrand is Staatsbosbeheer verplicht onderhoud uit te voeren, bijvoorbeeld door uitstekende takken. De naastgelegen boer langs deze bosrand heeft aangegeven hinder te hebben van de bosrand. Het zicht op de bosrand zal door de onderhoudswerkzaamheden veranderen. Dit zicht zal opener gaan worden wat in de loop der jaren weer dicht zal groeien. De hierboven omschreven werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd. Dit omdat de terreinomstandigheden op dit moment ideaal zijn waardoor er zo weinig mogelijk overbodige schade zal ontstaan aan de bosrand en naastgelegen landbouwpercelen.

Onderhoud aan Cultuurhistorisch hakhoutbosje

Staatsbosbeheer gaat later in het jaar ook nog onderhoud uitvoeren aan een hakhoutbosje nabij Lieveren. Voor de exacte locatie wordt wederom verwezen naar onderstaande kaart. Cultuurhistorische (hakhout)bossen zijn bossen die vanwege een combinatie van cultuurhistorische en ecologische waarden vanuit de provincie in een bepaalde staat moeten worden gehouden. Deze hakhoutbossen kennen al jaren/eeuwen een sterke sturing door menselijk ingrijpen. Daardoor hebben deze bossen een kenmerkende structuur en soortensamenstelling gekregen. Om dit te kunnen behouden gaat Staatsbosbeheer dit onderhoud uitvoeren.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Albert Broekman, Boswachter Publiek, telefoon: 0592-613281 | 06-51312540