roden 018B panorama snijden!.jpg
Lieveren 1.jpg
dorp lieveren 007B evt. panorama.jpg

Rondom Lieveren

Het landschap rondom Lieveren is mooi en bijzonder. Het authentieke beekdal van het Lieversche Diep is een parel in het Drentse landschap met zeer gevarieerde flora en fauna.

Wat het beekdal uniek maakt is dat ze haar eeuwenoude, oorspronkelijke meanders heeft weten te behouden. Er groeien zeldzame planten zoals adderwortel, goudveil, de beschermde breedbladige orchidee en de gevlekte orchis. Langs de meanderende flanken broedt in het voorjaar de ijsvogel.

Adderwortel AP20110507-015 Verspreidbladig goudveil AP20120417-021 Orchis AP20120531-080 D7
    Van links naar rechts: adderwortel, goudveil en orchis

Vanwege haar kwetsbaarheid is het beekdal niet voor wandelaars toegankelijk. Vanaf een opvallend vormgegeven uitzichtpunt (‘de preekstoel’) aan de Mensingheweg kunt u de graslanden bekijken zonder het te betreden. De uitkijktoren is op initiatief van Dorpsbelangen Lieveren tot stand gekomen in samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente en provincie.
 

‘…Ouden van jaren hebben mij wel eens de plekken in het Lieverder Diep gewezen,
waar
 de linnenbroeken hun werkkleur kregen in het looizuurrijke water...’ Meester Zondag

 

roden eo 009B  IJsvogel AP20080618-32
    De ‘’preekstoel’’ biedt een panoramisch uitzicht over het beekdal, rechts de ijsvogel.

Het Lieverder Noordbos aan de noordzijde van het dorp is een van de oudste bossen van Noord-Drenthe, met als kenmerkende onderbegroeiing de hulst met z’n felrode krallegies. Je vindt er bijzondere vogelsoorten als de boomkruiper, boomklever en de grote bonte specht. ’s Zomers zijn er vele vlindersoorten, waaronder het bont zandoogje. Adelaarsvarens bieden een schuilplaats aan de zeldzame hazelworm, een pootloze hagedis. De kans dat je er reeën ziet is vrij groot.

Hazelworm AP20080402-004  Bont zandoogje AP20070529-059
    De zeldzame hazelworm en het bont zandoogje.

Tussen Roden en Lieveren bevinden zich op loopafstand de eeuwenoude landgoedbossen van havezate Mensinghe, thans museum. De bossen vormen een rijk natuurgebied met statige eiken- en beukenlanen en een keur aan zangvogels zoals de roodborst, zanglijster en zwartkop. Het Mensinge bos behoort tot de betere vleermuisgebieden van Noord-Nederland. Midden in het bos ligt nog een restant van de vroegere heidevelden: het Moltmakersstuk, een oorspronkelijk heideveld dat grenst aan de graslanden van het beekdal.

 Roodborst AP20060208-1121  Zanglijster AP20040724-177 
    Het roodborstje en de zanglijster

Ten zuiden van Lieveren, richting Langelo, bevinden zich de vochtige graslanden van de Broeklanden en Hullig; een pleisterplaats voor ganzen, zwanen, kieviten en ooievaars. Soms zie je er zelfs kraanvogels en ’s winters tientallen reeën op zoek naar voedsel. Oostelijk grenst het dorp aan wat vroeger een ‘enorme wildernis’ werd genoemd: een uitgestrekt voormalig hoogveengebied waarvan het laatste gedeelte in 1958 ontgonnen is.

Lieveren 049B   Kraanvogels AP20061022-003 
    De natte graslanden ten zuiden van Lieveren, rechts kraanvogels

Rondom Lieveren plaatje 2

Wandelen en struinen rond Lieveren

In 2007 won Dorpsbelangen Lieveren de provinciale prijs in de door Landschapsbeheer Nederland uitgeschreven wedstrijd ‘Win je eigen dorpsommetje’. Dit heeft geleid tot de realisatie van een fraai uitzichtpunt in het beekdal als onderdeel van de wandelroute Rond Om Lieveren. De route bestaat uit een noordlus van 4,4 km en een zuidlus van 3 km. De gecombineerde route bedraagt 5,5 km.

Wilt u de schoonheid rondom Lieveren ontdekken? U kunt hier een gratis routebeschrijving downloaden.


1 jan 2007B  Winter 019B
    Lieversche Diep na hevige regenval, rechts hooglanders in de sneeuw.